Köpa byggtjänster för fasad & mögelsanering?

Sandblästring av fasader i Stockholm

När man vill få bort beläggningar eller flagande färg så används ofta en teknik som kallas sandblästring. Denna blästring sker under mycket högt tryck för att kunna skapa en ren och slät yta om fasaden behöver målas om eller om någon annan fasadbeläggning ska göras. Denna teknik går även under namnet fuktblästring. När det gäller miljöer som är känsliga för damm så blästrar man med sand och vatten.

Sandblästring fasader – Stockholm

Det finns många områden och miljöer där sandblästring fungerar. Vi arbetar oftast med betongytor eftersom de vanligtvis utsätts för frost som spränger ytan, kabonatisering men även armeringar som har blivit angripna av rost. Här är tekniken med sandblästring mycket funktionell och den tar lätt bort rost, löst material och gammal smuts. När vi väljer hur vi ska blästra det så utgår vi alltid från vad objektet kräver för att få bästa resultat. Vi åtar oss arbeten i hela Stockholmsområdet. Hör av dig för mer information.

Fasadblästring – Isblästring och kolsyreblästring i Stockholm

Den miljövänligaste blästringen på en fasad är kolsyra eller även kallat isblästring, vilket är en metod där man använder kolsyreis-pellets (CO2 i fast form) för att blästra med. Denna metod lämpar sig mycket bra om blästringen ska göras i miljöer som är känsligare eftersom det inte blir något avfall. Det är en så kallad torrblästring. Det är en miljövänlig, mild och billig metod. Den kan med fördel användas vid till exempel rengöring av mögel. Metoden kräver både erfarenhet och rätt utrustning. Beroende på storleken på objektet krävs lite olika utrustning. Vi har både kompetensen och rätt material för att utföra detta arbete.

Fasadblästring – Isblästring & kolsyreblästring i Stockholm

Tveka inte att kontakta oss så kan vi förklara hur det fungerar med både kolsyreblästring och isblästring. Vi utför uppdrag i hela Stockholmsregionen.

Mögelsanering i Stockholm

Om din bostad har utsatts för fukt under en längre tid så kan det uppstå mögel. Detta sker när fukten möter organiskt material vilket orsakar svampväxt – mögel. Om du har mögel så kan du oftast se det genom missfärgningar, men även genom att känna en unken lukt där mögel förekommer. Vanliga områden där detta uppstår är krypgrunder, vindar, badrum och andra våtutrymmen, oftast på grund av dålig ventilation. Har du mögel är det viktigt att detta saneras så fort som möjligt eftersom det kan ge upphov till allergier och luftvägsinfektioner.

Mögelsanering Stockholm

En följd av fuktskador är röta. Det uppstår när fukt stannar kvar i materialet vilket leder till att bostaden tar skada. Det kan till och med orsaka att bärande delar av huskonstruktionen ger med sig.

För att undvika dyra reparationskostnader och skador på din fastighet så bör du sanera omgående. Vi på Wasa Skadeservice AB gör mögelkontroller och ser vad som behöver göras. Om det krävs en mögelsanering så löser vi det och förhindrar genom vissa åtgärder att mögel angriper igen. Är du i behov av mögelsanering så hör av dig till oss. Vi arbetar i hela Stockholmsområdet.