Byte av värmesystem – från fossil energi till förnybar energi

Energi är ett brett område och tekniken för att utvinna värme och elektricitet är flertal. Teknikens utveckling blir ständigt bättre, precis som efterfrågan ständigt ökar. För dig som funderar på att konvertera till förnybar energi så har vi fört samman alla informationer för att du lätt ska kunna ta del av. Solarbioenergi finns för att hjälpa dig och ditt företag att byta värmesystem.


Betydelsefulla termer för dig som ska byta värmesystem till förnybar energi.


Bioenergi: Ved, pellets, etanol, rödslam, bioolja och säd är förnybar energi eftersom den bundna koldioxiden som finns i biobränslet ingår i det naturliga kretsloppet på jorden.
Geotermisk energi: är den energi som ligger lagrad under jordskorpan.
Fossila bränslen: kol, olja ,gasol och naturgas är ändliga resurser som bidrar till den globala uppvärmningen 
Bioenergi i Sverige
Sverige tillhör till de länder som är föregångare inom energi som räknas som klimatsmart, mycket kan bero på hur hårt vi satsar på bioenergi. I Sverige är det främst värmekällor som använder bioenergi, och eftersom vi har goda tillgångar till skog och de restprodukter som den skapar, ligger stora delar av biobränsle inom detta segment. En annan anledning kan även vara att vi har en politisk enighet kring kravet att förnybara energikällor företrädesvis ska användas vid framställande av värme och el.

Fördelarna med att byta värmesystem från fossil energi.

Funderar du på att byta ut ditt värmesystem till förnybart bränsle, eller konvertera ditt system från fossila bränsleslag? då har vi grupperat en mängd användbara information åt dig, som kan vara till nytta. I menyn till höger finns det olika frågor och artiklar vi har tagit fram. Fler artiklar kommer att tillkomma vartefter den tekniska utvecklingen driver fler att vilja byta värmesystem, konvertera till förnybar energi, bioenergi samt att intresset ökar.


Solör Bioenergi hjälper dig att byta till bioenergi


Vi på Solör Bioenergi talar väl om byte av värmesystem som endast drivs av förnybara bränslen, exempelvis bioolja eller pellets. Byte av värmesystem är skonsamt för miljö men är även ekonomisk gynnsam för dig som kund. Har ni funderingar på att byta värmesystem från fossila bärnsten, till bioenergi , finns vi alltid här för att hjälpa er.