En logotyp som vi kommer ihåg

Man behöver inte kunna stava till McDonalds för att hitta restaurangen. De allra flesta vet precis vad de söker med blicken då de känner för hamburgerkedjans specifika utbud. Det finns fler exempel på hur viktig logotypen är för ett varumärke så det kan verkligen löna sig att lägga ner lite mer tid på utvecklingen av en symbol eller de färger som man använder sig av för att beskriva sin verksamhet. Med logotypen så vill man skapa omedelbart igenkännande och det är också något som man med tiden kan uppnå om man har jobbat på rätt sätt.

Ska du köpa logotyp?

Utvecklingen av logotyp

Det finns flera olika metoder för design och utveckling av logotyp och ibland så kanske man skapar en fristående symbol som kan föreställa allt från en unik form till ett djur. Det viktiga är att man med sin logga kommunicerar verksamhetens budskap på ett tydligt sätt. Saker som kommer att påverka logotypens styrka är:

  • Form och färg
  • Hur den relaterar till företagets namn
  • Hur den relaterar till det som man sysslar med
  • Hur pass enkelt det är att använda logotypen i olika mediesammanhang (tryck, film, webbsida och mer)
  • Hur unik den är

I och med att man gärna vill säga så mycket med logotypen så krävs det god kunskap om hur man med enkla former kan få fram sitt budskap. Då logotypen kan stå för sig själv utan extra text så är det förstås en stor fördel, men det här är inte alltid ett måste för att loggan ska få den genomslagskraft som man är ute efter. Ibland så skapar man ju logotypen omkring det namn som företaget eller en viss produkt har och frångår helt tanken om att även ha en symbol.

Designen av logotypen är väldigt viktig då man vill befästa ett varumärke, men man måste också inse att det kommer att krävas rätt typ av marknadsföring och att loggan syns i rätt sammanhang för att den ska kännas igen av existerande och potentiella kunder.