Dags för renovering? Se till att kontrollera asbest!

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1950 och 1970-talet? Då finns det en stor risk att byggnaden innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest. Planerar du på att renovera fastigheten måste du kontrollera asbest för att förhindra att asbestfibrer frisläpps och följer ned i lungorna.

Asbestsanering Stockholm

Asbest är fördjudet i Sverige

Asbest är ett material som använts flitigt inom byggindustrin Sverige under 40 till 70-talet. På grund av ämnets hållbarhet och bra egenskaper användes asbesten i byggmaterial, som exempelvis i väggar, tak, isolering m.m. Ämnet förbjöds under tidigt 80-tal på grund av dess hälsoskadliga effekter. Asbestfibrer som följer ned i lungorna vid inandning kan orsaka flera olika typer av sjukdomar och kan i värsta fall leda till cancer. Därför är det av stor vikt att man tar hjälp att utföra en asbestsanering om du planerar på att riva i asbesthaltigt material.

Så länge som asbesten är inkapslad utgör den ingen fara. Det är först när man river eller bearbetar den som stora mängder asbestfibrer frigörs och höga asbesthalter bildas i luften.  Asbestfibrerna är så små och lätta att de flyger runt i luften ett bra tag innan de når marken. Det finns därför en stor risk att dessa små fibrer följer med vid inandning.

Var kan man hitta asbest?

Förr var det vanligt att använda sig av asbest vid tillverkning av plastmattor, färg, fogmaterial till kakel och armering i golvplattor. Asbest har många bra egenskaper, som bullerdämpande och brandskyddande effekt med hög mekanisk smidighet samtidigt som det har en ljudisolerande förmåga.

Asbestsanering i Stockholm

Att hantera asbest är farligt. Firmor som utför asbestsanering måste ha tillstånd och följa Arbetsmiljöverkets regler kring asbest. Reglerna beskriver metoder för att arbeta säkert med asbesthaltiga material. På så vis blir det ett säkert arbete både för människa och miljö.

Har du misstankar om att ditt hus innehåller asbest ska man alltid göra en provtagning. Skulle provtagningen visa att det finns asbest krävs speciella skyddsåtgärder och utbildning för att skydda berörda parter i renoveringsarbetet.